Klubbens styrelse

Ordförande: Christoph Oesterreich
Kassör: Niclas Hesselgren
Sekreterare: Tomas Pettersson
Vice ordförande: Fredrik Lindh
Ledamot: Per Pettersson
Träningsansvarig: Alexander Hammarberg